Close
Grigore Mora, 13 Bucuresti, sector 1
Tel: 021 7955 966
office@calt.ro
Luni - Vineri 10AM - 6 PM

Componenta CPC reprezinta mecanismul prin care achizitia energiei se face la preturi concurentiale in scopul liberalizarii totale a pietei de energie. Acest element se calculeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si se va aplica pentru consumul de energie electrica activa inregistrat de locurile dumneavoastra de consum.

CPC este un „tarif de energie electrica activa, aplicat de furnizorii de ultima instanta in factura clientilor finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate”.

Conform Memorandumului de Intelegere aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta de guvern din data de 13 martie 2012, incepand cu data de 1 septembrie 2012 pentru consumatorii non-casnici si 1 iulie 2013 pentru consumatorii casnici, energia electrica facturata are doua componente: cea reglementata, facturata cu tarif reglementat si cea achizitionata de pe piata concurentiala, facturata cu tarif CPC (componenta de piata concurentiala).

Tariful CPC se aplica numai pentru o parte din cantitatea de energie electrica activa, calculata cu procentul de achizitie din piata concurentiala prevazut de Calendarul de eliminare a tarifelor reglementate ( sursa http://www.anre.ro), restul cantitatii consumate fiind facturata la tariful reglementat din contractul de furnizare.

Conform definitiei legale, Certificatul Verde este un document ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de energie electrica.

Statul Roman sprijina investitorii de energie verde prin intermediul acestor certificate.

Certificatul Verde reprezinta unul din mijloacele de sustinere si promovare a producerii energiei electrice din urmatoarele surse regenerabile de energie:

 • energie hidraulica utilizata in centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW;
 • energie eoliana;
 • energie solara;
 • energie geotermala;
 • biomasa;
 • biolichide;
 • biogaz;
 • gaz de fermentare a deseurilor;
 • gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate.

Guvernul Romaniei a decis prin Legea nr. 220/2008, implementarea unei scheme de sprijin pentru unitatile de productie regenerabile (RES) prin acordarea unui numar de certificate verzi pentru fiecare MW produs si injectat in sistem, in functie de sursa regenerabila utilizata.

Costurile certificatelor verzi sunt reglementate prin lege si acestea au o valoare minima, respectiv maxima, prin care pot fi tranzactionate.

Calculul acestora in factura finala este definit printr-o cota la MW-ul consumat (cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru anul 2017 este de: 0,358 CV/MWh) si o valoare, acestea fiind stabilite de catre ANRE, periodic.

 

Pretul valabil al unui CV, incepand cu 01.05.2017, este de 132,0295 Lei.

Cogenerarea reprezintă producere simultana, in acelasi proces, de energie termica si energie electrica.

 

Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta este reglementata prin Ordinul 12 / 25 februarie 2011, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, si a intrat in vigoare la data de 1 aprilie 2011. Furnizorii consumatorilor de pe teritoriul Romaniei si furnizorii care exporta energie electrica factureaza contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta,consumatorilor cu care au incheiate contracte de furnizare/vanzare-cumparare pentru energia electrica.

 

Aceasta se evidentiaza separat in factura de energie electrica, pe un rand distinct care contine denumirea produsului, cantitatea de energie electrica la care se aplica, valoarea unitara a contributiei (pretul unitar) si valoarea totala a contributiei.

Calculul acesteia se face prin inmultirea valorii unitare a contributiei (lei/kWh) cu cantitatea de energie electrica activa (kWh) facturata, respectiv consumata.

 

Valoarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta se determina de catre ANRE, pe baza costurilor si veniturilor realizate si a celor prognozate, se stabileste pentru o perioada de 12 luni si se poate ajusta la inceputul semestrului al II-lea al fiecarui an.

 

Valoarea acesteia incepand cu 1 iulie 2017 este de 0,01231 lei/ kWh, exclusiv TVA, conform Ord. ANRE 52/22.06.2017.

Accizele sunt taxe speciale de consum, care se datoreaza bugetului de stat.

 

Acciza pe energie este prevazuta in Codul Fiscal, aprobat cu Legea 571 /2003, cu modificarile si actualizarile ulterioare, la Titlul VII “Accize si alte taxe speciale”.

 

In cazul energiei electrice, plata taxei de catre consumatorii acestui produs se face prin factura de energie electrica, odata cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de catre furnizorul de energie electrica.

Cota accizei se stabileste de catre Ministerul Finantelor si difera in functie de natura consumatorilor(casnici sau industriali).

 

Calcul pentru valoarea accizelor pentru electricitate, conform Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, este: A = Q x K x R, unde: A=cuantumul accizei (sau valoarea accizei, in lei), Q=cantitatea de energie electrica activa facturata (MWh), K=acciza unitara in vigoare la data emiterii facturii (Euro/MWh), R=cursul de schimb (lei/euro).

 

Cursul de schimb lei/euro (R) se determina conform art. 218 din Codul fiscal, modificat prin art. I pct. 56 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/ 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 703/15.11.2013 si intrata in vigoare la data de 01.01.2014:

 1. Valoarea in lei a accizelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 2. Prin exceptie de la prevederile alin. 1., in situatia in care cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decat cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea in lei a accizelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pana la data de 15 octombrie.
 3. Pentru anul 2014, media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie a anului 2013 prevazuta la alin. 2. este de 104,77%.

 

Accizele unitare (K) din relatia de calcul, conform Anexei 1 (nr. crt. 18) la Titlul VII al Codului Fiscal, modificata de Legea 303/2013 care aproba OUG 117/2010, au valoarea de 0,50 Euro/MWh pentru electricitate utilizata in scop comercial si de 1,00 echivalent Euro/MWh pentru electricitate utilizata in scop necomercial.

 

Potrivit OUG nr. 80/ 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative, nivelul accizei in anul 2015 este:

 • pentru electricitate utilizata in scop comercial: 2,37 lei/MWh;
 • pentru electricitate utilizata in scop necomercial: 4,74 lei/MWh.

In cazul unui deranjament in alimentarea cu energie electrica a locului de consum ce face obiectul unui contract de furnizare incheiat cu CURENT ALTERNATIV SRL, consumatorul va inregistra o sesizare la Operatorul de Distributie pe raza caruia isi desfasoara activitatea:

 

Pentru zona de livrare Muntenia ( Bucuresti, Ilfov, Giurgiu), Operatorul de Distributie este E-DISTRIBUTIE MUNTENIA si numarul de deranjament este 929 insotit de prefixul judetului sau 0800.070.888 (tel verde, număr apelabil gratuit de pe teritoriul naţional) .

 

Pentru zona de livrare Banat ( Arad, Caras Severin, Hunedoara Timis ) , Operatorul de Distributie este E-DISTRIBUTIE BANAT si numarul de deranjament este 929 insotit de prefixul judetului sau 0800.070.444 (tel verde, număr apelabil gratuit de pe teritoriul naţional).

 

Pentru zona de livrare Dobrogea( Constanta, Calarasi, Tulcea, Ialomita ), Operatorul de Distributie este E-DISTRIBUTIE DOBROGEA si numarul de deranjament este 929 insotit de prefixul judetului sau 0800.070.555 (tel verde, număr apelabil gratuit de pe teritoriul naţional).

 

Pentru zona de livrare Oltenia ( Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Valcea ), Operatorul de Distributie este DISTRIBUTIE OLTENIA si numarul de deranjament este 0800 500 000.

 

Pentru zona de livrare Transilvania Sud ( Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu ), Operatorul de Distributie este SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE  A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD si numarul de deranjament este 0800 801 929 .

 

Pentru zona de livrare Transilvania Nord ( Cluj, Maramures, Bihor, Salaj, Bistrita Nasaud, Satu Mare ), Operatorul de Distributie este SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD si numarul de deranjament este 929 insotit de prefixul judetului sau tel verde 0800 400 929.

 

Pentru zona de livrare Moldova ( Bacau, Vaslui, Piatra Neamt, Iasi, Botosani, Suceava ), Operatorul de Distributie este DELGAZ GRID si numarul de deranjament este 0800 800 929 .

 

Pentru zona de livrare Muntenia Nord ( Galati, Buzau, Targoviste, Ploiesti, Braila, Focsani ), Operatorul de Distributie este SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD si numarul de deranjament este 929 insotit de prefixul judetului.

 

Clientul va mentiona faptul ca are contract de furnizare cu un furnizor privat, ca este consumator eligibil, si va solicita un numar de inregistrare al sesizarii, care va fi transmis prin e-mail si catre CURENT ALTERNATIV la office@calt.ro.

“Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice” – aprobat cu Ordinul A.N.R.E. nr. 6/2017 si Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice – aprobat cu Ordinul A.N.R.E. nr. 49/2017 stabilesc obligatiile furnizorului de energie electrica si ale operatorului de distributie a energiei electrice legate de modul de tratare (inregistrare, investigare si solutionare) a solicitarilor, sesizarilor, propunerilor si reclamatiilor (pe scurt, petitii) adresate de consumatorii de energie electrica si termenele de raspuns la acestea.

 1. Modalitati de transmitere petitii
  • Consumatorii pot transmite petitii catre CALT, in scris (prin posta/curier), telefonic sau prin e-mail, de Luni pana Vineri, intre orele 08:00 – 16:00, astfel:
   • Petitii scrise: Str.Grigore Mora, nr.13, sector 1, Bucuresti
   • Petitii telefonice: 021 795 59 66
   • Petitii e-mail: office@calt.ro
  • Pentru audiente, consumatorii se pot prezenta la adresa mai sus mentionata in zilele de Marti ale saptamanii, la o ora stabilita de comun acord in intervalul orar 10:00 – 13:00, iar persoana de contact este Iuliana Constantinescu – Director Relatii Clienti.
 2. Preluarea petitiilor se face de catre Departamentul Relatii Clienti, pe cele 3 canale de receptionare, si se inregistreaza in programul informatic utilizat, unde se detaliaza: nr de inregistrare petitie, subiect petitie, nume client (cod client), contacte client si, ulterior, modul prin care s-a solutionat.
 3. Redirectionarea petitiilor
  Dupa inregistrare, petitiile vor fi date spre solutionare persoanelor responsabile in acest sens. In situatia in care investigarea si solutionarea petitiei permit, veti primi raspuns imediat. Daca solutionarea petitiei necesita informatii suplimentare, veti fi informat ca raspunsul va va fi transmis ulterior, in termenele prevazute mai jos.
 • Subiecte petitii:
  • Solicitarea de emitere a unei oferte de furnizare
  • Contracte: incheiere de noi contracte
  • Factura;
  • Produse/servicii: modificare abonament, schimbare tarif;
  • Schimbare furnizor energie;
  • Probleme tehnice de furnizare: intrerupere curent;
  • Audit;
  • Alte aspecte legate de furnizarea de energie electrica
 • Termene de solutionare a petitiilor, in functie de tipul de reclamatie:
  • Termenele legale pentru solutionare petitii conform Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice sunt:
   • Pentru solicitarea de emitere a unei oferte de furnizare:
    • consumatori casnici – 15 zile calendaristice;
    • consumatori noncasnici mici – 15 zile calendaristice;
    • consumatori noncasnici mari – 30 zile calendaristice;
   • Pentru contracte:
    • 3 zile;
   • Pentru facturi:
    • 10 zile calendaristice;
    • 5 zile lucratoare, daca rezolvarea presupune citire indexuri, dar cu un raspuns intermediar, dupa 5 zile;
   • Produse/servicii: – 10 zile lucratoare;
   • Alte tipuri de petitii:
    • 15 zile lucratoare;
    • 30 zile calendaristice, daca problema este mai complexa, cu un raspuns prealabil in termen de 15 zile lucratoare;
    • 3 zile lucratoare + timpul prevazut in standardul de distributie(intre 10 si 30 zile calendaristice)+3 zile lucratoare(maxim 40 zile calendaristice), daca este implicat si OD.
  • Petitiile referitoare la obligatiile furnizorului de intermediere a relatiei client – operator de distributie (continuitatea in alimentarea cu energie electrica, calitatea tehnica a energiei electrice, calitatea comerciala a serviciului de distributie, masurarea energiei electrice consumate, solicitari de modificare a instalatiei de racordare etc.), vor fi preluate in vederea transmiterii catre operatorul de distributie care are obligatia sa raspunda sau, dupa caz, sa rezolve problema la termenele prevazute in Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017. Acest lucru va fi adus si la cunostinta dumneavoastra in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea petitiei. Raspunsul OD comunicat societatii noastre va va fi transmis in 3 zile lucratoare de la primirea acestuia.
 • Modalitati de solutionare a divergentelor privind clauzele contractului de furnizare a energiei electrice
  Neintelegerile precontractuale pot fi solutionate pe cale amiabila prin acordul dintre dumneavoastra si CALT sau, in cazul nesolutionarii divergentelor pe cale amiabila la nivelul furnizorului de energie electrica, partile (client-furnizor) pot apela la ANRE, aceasta autoritate fiind abilitata sa medieze neintelegerile precontractuale.
  Prin sintagma neintelegere precontractuala in sectorul energiei electrice se inteleg divergentele aparute in procesul de perfectare a contractelor de furnizare a energiei electrice, precum si la incheierea actelor aditionale prin care se preiau prevederi ca urmare a modificarii legislatiei sau de reglementare.
  Daca, prin decizia de solutionare data de ANRE, una dintre parti este nemultumita, aceasta se poate adresa Curtii de Apel Bucuresti – Sectia contencios administrativ, conform prevederilor Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Divergentele ocazionate de interpretarea si aplicarea clauzelor contractuale pot fi solutionate pe cale amiabila prin acordul dintre client si furnizor sau de catre instanta de judecata competenta.

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucuresti, Romania

telefon: 021.327.81.00; fax: 021.312.43.65

Numar gratuit: 0800800410 (apelabil numai în reteaua Romtelecom)

E-mail: info@anre.ro; website: www.anre.ro

Formular petitii – descarca aici

ANEXA 1 LA CONTRACTUL DE FURNIZARE – CONDITII GENERALE PENTRU FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE CATRE CONSUMATORII CASNICI – descarca aici