Close
Grigore Mora, 13 Bucuresti, sector 1
Tel: 021 7955 966
office@calt.ro
Luni - Vineri 10AM - 6 PM

Legislatie

Anul 2017
  • Ord.52/2017 – Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
  • Ord.49/2017 – ORDIN privind modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de distributie a energiei electrice
  • Ord.48/2017 –  Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
  • Ord.27/2017 – ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017.
  • Ord.26/2017 – ORDIN de aprobare pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat
  • Ord.08/2017 – Ordin privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachizitionat
  • Ord.11/2017 – ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2016
  • Ord.6/2017 – ORDIN de aprobare a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
Anul 2016

Ord.107/2016 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia – S.A.

Ord.108/2016 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Banat – S.A.

Ord.109/2016 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea – S.A.

Ord.110/2016 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea CEZ Distribuţie – S.A.

Ord.111/2016 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E.ON Distribuţie România – S.A.

Ord.112/2016 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord – S.A.

Ord.113/2016 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A.

Ord.114/2016 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A.

Ord.117/2016 – Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Anul 2015

Ord.16/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ord.93/2015 – privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din rețea şi a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.

Ord. 118/2015 – Ordin privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice

Ord.177/2015 – Ordin privind procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

Anul 2014

Legea nr.69/2014 pentru aprobarea OG 28/2013

Legea nr.174/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 Data: 16.12.2014 MO 919/17.12.2014

HG nr.934/2014 privind abrogarea HG nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori Data: 29.10.2014 MO 794/31.10.2014

Ord.64/2014 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali

Ord.105/2014 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice

Inainte de anul 2014

Ord.18/2005 – Ordin pentru aprobarea Procedurii pentru calculul energiei electrice care se factureaza in situatia defectarii grupului de masurare

Ord.86/2009 – Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze natura

Ord.10/2011 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta